Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelinie


ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
tel. 713 923 016 w. 43
713 923 736
Dyrektor: Halina Horodyska


 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wrocławska 46
57-100 Strzelin
tel. 717 938 915


Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.