Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 73690
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41862
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 40748
Styczeń Wojciech Sobok 39240
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39037
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38245
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 37770
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 37683
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 37480
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37372
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37370
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37019
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36921
Maj Wojciech Kasperkiewicz 36845
Oświadczenia za 2009 rok Wojciech Kasperkiewicz 36700