Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 94463
Oferty pracy Starostwa Wojciech Kasperkiewicz 42010
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41893
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 41450
Styczeń Wojciech Sobok 39263
Zamówienia publiczne Wojciech Kasperkiewicz 39251
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39136
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 38533
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38258
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 38094
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 37940
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37386
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37377
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37030
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36932