Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 90449
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41885
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 41224
Oferty pracy Starostwa Wojciech Kasperkiewicz 40690
Styczeń Wojciech Sobok 39257
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39118
Zamówienia publiczne Wojciech Kasperkiewicz 38699
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 38376
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38258
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 38040
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 37769
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37383
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37374
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37028
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36930