Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 80706
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41863
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 40971
Styczeń Wojciech Sobok 39245
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39067
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38254
Oferty pracy Starostwa Wojciech Kasperkiewicz 38047
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 37983
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 37922
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 37587
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37373
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37372
Zamówienia publiczne Wojciech Kasperkiewicz 37158
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37021
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36923