Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 98045
Oferty pracy Starostwa Wojciech Kasperkiewicz 42946
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41900
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 41533
Zamówienia publiczne Wojciech Kasperkiewicz 39485
Styczeń Wojciech Sobok 39264
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39160
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 38654
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38258
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 38155
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 38029
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37388
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37377
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37035
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36932