Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 76766
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41862
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 40828
Styczeń Wojciech Sobok 39241
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39057
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38248
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 37831
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 37813
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 37524
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37372
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37371
Oferty pracy Starostwa Wojciech Kasperkiewicz 37289
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37019
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36921
Zamówienia publiczne Wojciech Kasperkiewicz 36872