Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 86990
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Wojciech Kasperkiewicz 41872
Zespół Placówek Oświatowych w Strzelinie Wojciech Kasperkiewicz 41135
Oferty pracy Starostwa Wojciech Kasperkiewicz 39553
Styczeń Wojciech Sobok 39252
Sprawozdania z realizacji budżetu Wojciech Kasperkiewicz 39098
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Strzelińskiemu Wojciech Kasperkiewicz 38266
Kwiecień Wojciech Kasperkiewicz 38257
Zamówienia publiczne Wojciech Kasperkiewicz 38150
Uchwały Zarządu Wojciech Kasperkiewicz 38008
Dom Dziecka - Placówka Wielofunkcyjna w Górcu Wojciech Kasperkiewicz 37669
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 Wojciech Kasperkiewicz 37379
Uchwała nr IV/54/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2011 roku Wojciech Kasperkiewicz 37372
ROK 2008 Wojciech Kasperkiewicz 37024
Kierownictwo Wojciech Kasperkiewicz 36926