Inspektor ds. OświatyStanowisko Inspektora ds. Oświaty sprawuje - Małgorzata Stachowiak

Telefon:


Tel. 39 23 016 w. 73


pokój 209


Stanowisko Inspektora ds. Oświaty nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.


Do zadań Inspektora ds. Oświaty należy:

 1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu,
 2. współdziałanie z Kuratorem Oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych Powiatu,
 3. opracowywanie projektów planu sieci publicznych szkół i placówek oświatowych,
 4. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty,
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat, w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlegają w szczególności:
  1. arkusze organizacyjne,
  2. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
  3. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
  4. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
 6. występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,
 7. nadzór formalny nad funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w zakresie:
  1. spraw pracowniczych,
  2. opiniowania projektów organizacyjnych pod względem skutków finansowych dla potrzeb Zarządu Powiatu w Strzelinie,
  3. działań sprzyjających tworzeniu płaszczyzny współpracy, wzajemnych konsultacji, opiniowania, a nade wszystko organizowanie wspólnych działań dyrektorów szkół i placówek,
 8. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady w zakresie spraw należących do kompetencji inspektora,
 9. współuczestnictwo w realizacji działań wynikających ze Strategii Rozwoju Oświaty,
 10. realizacja Programów Stypendialnych.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:29:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie