Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru sprawuje - Robert Sowa - Geodeta Powiatowy

Telefon:

Tel. 713 924 851
Fax. 713 923 015
e-mail: podgikstrzelin@wp.pl

pokój 201, 202, 203, 204, 205, 206

Nad Wydziałem Geodezji Kartografii i Katastru nadzór sprawuje bezpośrednio Starosta.

W ramach wydziału funkcjonują :

 • Referat Ewidencji Gruntów,
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Zespół Narad Koordynacynych.


Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy:
 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , w tym ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 2. zakładanie osnów szczegółowych,
 3. zakładanie i aktualizacji mapy zasadniczej,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 6. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 7. zapewnienie nieodpłatnie gminom bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 8. założenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej,
 9. zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych i magnetycznych urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych,
 10. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 11. coroczne sporządzanie projektów planów oraz sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 12. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenu,
 13. zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
 14. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

 

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  11‑12‑2011 18:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  11‑12‑2011 18:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2018 10:38:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie