Wicestarosta


Funkcję Wicestarosty Strzelińskiego sprawuje - Aleksander Ziółkowski

Telefon:
tel. 39 23 016
fax. 39 23 015

Sekretariat, pokój 113

 1. Wicestarosta wykonuje zadania wyznaczone przez Starostę i określone Regulaminem.

Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:
 1. koordynowanie pracy podległych mu Wydziałów,
 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją zadań przez podległe Wydziały, w tym:
  1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu,
  2. zapewnienie nadzoru nad realizacją uchwał Rady oraz uchwał i stanowisk Zarządu,
 3. inicjowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podległych Wydziałów i Starostwa,
 4. dokonywanie okresowych ocen pracy podległych Naczelników,
 5. wnioskowanie do Starosty w sprawach dotyczących stosunków pracy podległych Naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz o przyznanie im nagród lub zastosowanie wobec nich kar przewidzianych w przepisach prawa,
 6. akceptowanie wniosków o udzielenie urlopu Naczelnikom podległych Wydziałów,
 7. podpisywanie umów, zarządzeń i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę,
 8. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty,
 9. wykonywanie kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania podległych Wydziałów,
 10. prowadzenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 w zakresie merytorycznym stanowiska i podległych Wydziałów.

Wicestaroście bezpośrednio podlegają:
 1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 2. Wydział Komunikacji,
 3. Inspektor ds. Oświaty,
 4. Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu.

W razie nieobecności Wicestarostę zastępuje każdorazowo wskazany przez Wicestarostę i zaakceptowany przez Starostę pracownik.

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2014 16:33:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive