Wydział Budzetowo-FinansowyWydział Budzetowo-Finansowy nadzoruje bezpośrednio Skarbnik Powiatu - Walentyna Hucał
Telefon:


Tel. 39 23 016,


pokoje 208, 212, 213


Do zadań Wydziału Budzetowo-Finansowego należy:

 1. współpraca ze Skarbnikiem przy planowaniu i wykonywaniu budżetu Powiatu.
 2. sporządzenie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Powiatu,
 3. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
 4. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej oraz budżetowej Powiatu zgodnie z terminami ustawowymi,
 5. rozliczanie dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa.
 6. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości budżetowej Powiatu.
 7. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości Starostwa jako jednostki budżetowej:
 8. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Starostwa,
 9. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy celowych oraz ZFSS,
 10. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej konta depozytowego i innych kont,
 11. prowadzenie ewidencji zbiorczej oraz rozliczanie podatku VAT,
 12. prowadzenie windykacji należności Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
 13. prowadzenie ewidencji księgowej majątku Starostwa wg klasyfikacji środków trwałych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczenie sporządzonej inwentaryzacji środków trwałych,
 14. prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa oraz rozliczanie składek i podatku z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu:
  1. umów o pracę,
  2. umów zlecenia i o dzieło,
  3. diet radnych,
 15. prowadzenie kontroli dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,
 16. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania dotyczącymi gospodarki finansowej,
 17. prowadzenie ewidencji weksli in-blanco,
 18. opracowywanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości (m.in. dot. zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji kasowej).
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:58:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive