Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu
Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu prowadzi Piotr Cal


Telefon:


Tel. 39 23 016 w 44
pokój 109

Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zadań Biura Promocji i Rozwoju Powiatu należy:


 1. W zakresie turystyki i promocji:
  1. tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu,
  2. inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych, służących promocji i rozwojowi Powiatu,
  3. opracowywanie strategii rozwoju turystyki w Powiecie Strzelińskim oraz strategii promocji produktu turystycznego,
  4. cykliczny udział w targach turystycznych - krajowych i zagranicznych,
  5. wydawanie materiałów promocyjnych: publikacji, gadżetów, itp.,
  6. prowadzenie serwisu internetowego Powiatu Strzelińskiego,
  7. organizacja i współorganizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych, służących promocji i rozwojowi Powiatu,
  8. współpraca z regionami partnerskimi (krajowymi i zagranicznymi),
  9. współpraca z mediami w zakresie promocji turystyki w Powiecie Strzelińskim (redagowanie artykułów i felietonów),
  10. współpraca z instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie działań promocyjnych,
  11. współuczestnictwo w realizacji działań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu.
 2. W zakresie kultury:
  1. wspomaganie inicjatyw dotyczących rozwoju życia artystycznego i kulturalnego,
  2. organizowanie obchodów świąt państwowych oraz współdziałaniem w organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym,
  3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury,
  4. prowadzenie spraw dotyczących wymiany kulturalnej,
  5. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na realizację przedsięwzięć w obszarze kultury.
 3. W zakresie ochrony dóbr kultury:
  1. dbałość o dobra kultury i podejmowania działań w tym zakresie, poprzez sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,
  2. powierzanie społecznym opiekunom zabytków wykonywania opieki nad zabytkami i prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.
 4. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1. inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  2. opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, a także innymi osobami prawnymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. udzielanie informacji organizacjom o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów powiatowych, wojewódzkich oraz unijnych,
  4. aktualizacja bazy organizacji pozarządowych z terenu Powiatu,
  5. współpraca z koordynatorami ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczonymi w gminach Powiatu Strzelińskiego,
  6. wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
  7. tworzenie i aktualizacja serwisu internetowego kierowanego do organizacji pozarządowych,
  8. organizacja konsultacji i szkoleń celem podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  9. organizacja i realizacja konkursu grantowego na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje spoza sektora finansów publicznych,
  10. promocja działalności organizacji pozarządowych.
 5. W zakresie organizowania współpracy zagranicznej Powiatu poprzez:
  1. nawiązywanie i prowadzenie kontaktów roboczych z samorządami zagranicznymi,
  2. opracowywanie roboczych programów współpracy z poszczególnymi partnerami zagranicznymi,
  3. monitorowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć Powiatu i partnerów zagranicznych,
  4. organizacja pobytu delegacji zagranicznych na terenie Powiatu i wyjazdów delegacji Powiatu dla partnerów zagranicznych.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2014 13:55:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive