Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychStanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Telefon:


Tel. 39 23 016


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Staroście.


Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 5. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentacji,
 6. opracowanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,
 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 8. wykonywanie w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
 9. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie na bieżąco Starosty o przebiegu współpracy,
 10. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 11. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Starostę a w przypadku naruszenia przepisów, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa,
 12. prowadzenie na pisemne polecenie Starosty zadań w zakresie realizacji zwykłych postępowań sprawdzających,
 13. prowadzenie przeglądu stanowisk oraz sporządzanie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
 14. sprawowanie nadzoru nad Kancelarią Tajną, do której zadań należy:
  1. udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
  2. prowadzenie nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie,
  3. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywaniem, przekazywaniem i przesyłaniem dokumentów zawierających informacje niejawne,
  4. prowadzeniem bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  04‑12‑2011 16:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Kasperkiewicz
email: informatyk@powiatstrzelinski.pl tel.:713923016 wew. 20 fax: 713923015
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2011 16:31:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive